Szkolenia dla managerów – Excel to niezwykle przydatne narzędzie przy zarządzaniu zarówno zasobami ludzkimi jak i budżetami czy przedsiębiorstwem. Pomagamy zrozumieć i obsługiwać arkusze kalkulacyjne tak, by ułatwiały codzienną pracę kadry zarządzającej.

 

laptop i rośliny 4