Program Microsoft Excel wydatnie pomaga w codziennym zarządzaniu firmą – obrót towarem, rejestracja produkcji, budżety, pensje, prezentacje, wykresy produktywności. To wszystko bardzo łatwo stworzyć, prowadzić  i aktualizować na bieżąco, dzięki arkuszom kalkulacyjnym. Szkolimy zarówno pracowników, jak i kadrę zarządzającą do pełnej obsługi programu.

 

laptop i rośliny 9