Wprowadzenie do wykorzystywania VB – Visual Basic, języka programowania obecnego w pakiecie Office. Pokazujemy praktyczne zastosowanie Visual Basicu w arkuszach kalkulacyjnych, który pomaga w tworzeniu kodów, aplikacji, wielopoziomowych komend i wyliczeń.

 

laptop i rośliny 3