W Jaga Trening stworzyliśmy dedykowany kurs dla pracowników działu kontroli. Wykorzystując możliwości Excela, kontrola nad składowymi, ruchomościami i nieruchomościami, infrastrukturą, długofalowymi planami i ich realizacją w przedsiębiorstwie, staje się łatwiejsza i przejrzysta. Z nami, program Excel wydatnie pozwoli usprawnić pracę kontrolera i zarządzających firmą.

 

laptop i rośliny 7